Οδηγίες Συσκευασίας

Ο αποστολέας έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της ασφαλούς και ανθεκτικής συσκευασίας των αντικειμένων του.

Για να προστατέψετε το περιεχόμενο της αποστολής σας:

  • βεβαιωθείτε ότι η συσκευασία που θα χρησιμοποιήσετε διασφαλίζει την ακεραιότητά του,
  • τυλίξτε με προστατευτικά υλικά (φυσαλίδες, φελιζόλ) τα εύθραυστα αντικείμενα,
  • προφυλάξτε κατάλληλα τα αιχμηρά,
  • χρησιμοποιήστε την εργοστασιακή συσκευασία σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε ηλεκτρονικές συσκευές,
  • χρησιμοποιήστε άθραυστα δοχεία ή τις ειδικές ξύλινες συσκευασίες σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε υγρά, ώστε να αποφύγετε διαρροές,
  • χρησιμοποιείστε ταινίες συσκευασίας για να σφραγίσετε την αποστολή σας,
  • προφυλάξτε τα μικρά αντικείμενα με ένα χαρτί,
  • τυλίξτε τα cd και dvd με προστατευτικό υλικό ή συσκευάστε τα στην θήκη τους.

Στο τέλος να αναγράψετε τη διεύθυνση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία του παραλήπτη με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα.

e-genius.gr ...intelligent web software